2. etapa Dover


   Jak ve své řeči naznačil Admirál, rada společnosti chce lodi na cestu vypravit neprodleně, tedy ještě dnes večer. Je třeba opatřit takovou, která bude schopná doplout až do cíle. Prvním úkolem této etapy je :


1. Výroba podobizny námořníka

2.  Obchodování - vybavení lodi nákladem a nutným proviantem na plavbu

    Berta spolu s námořníky (družstvo) musí pro svou plavbu obstarat vybavení na cestu a taky náklad, který loď poveze - zboží na prodej ve Východní Indii. Berta a zbytek posádky má však jen omezené množství peněz 1000 BRT (bert), musí si tedy na nákupy vydělat. Cílem je nakoupit dané počty povinného vybavení, co nejvíce zboží - nákladu.


  • Povinné vybavení lodi

(Předměty počítáme pro jednoduchost v kusech (nebo v kg, bednách, ...).)


Mouka..................................20 ks

Ovoce...................................20 ks

Sýry.......................................20 ks

Maso.....................................20 ks

Lana......................................10 ks

Plachty..................................10 ks

Dřevo....................................10 ks

Děla......................................10 ksZboží na prodej:

Šperky, látky, kovové nástroje, víno.

Loď uveze maximálně celkem 200 ks zboží na prodej!!!    Všechny komodity se dají nakoupit v různých obchodech. Obchody mají odlišné ceny u jednotlivých druhů zbož a nemají všechno požadované zboží. Některé obchody se specializují na jeden druh zboží, jiné jsou obchody se zbožím smíšeným. V obchodech to ale není tak jednoduché, tam kde je např. levná mouka, je drahé maso apod. Obchodníci také průběžně mění ceny podle toho, kolik kterého zboží mají. Tam, kde mají  některého zboží málo ceny zvyšují a naopak u zboží, kterého mají dost, ceny snižují. Situace v obchodech se tedy stále mění.


  • Provedení hry:

    Klubovna se změnila v přístavní trh. Na několika nabídkových listech byly uvedeny ceny a druhy zboží. KAždý obchod měla určitý počet druhů a kusů zboží.

   V průběhu hry se na signál změnily ceny ve všech obchodech. Např. SLEVA - maso 2 koruny. V každém krámku, kde měli mlaso se cena  snížilaí o 2 koruny.

   Na nakupování byl vyměřen celkový čas: 25 minut.


3. Nakládání nákladu

   Nakoupený náklad si Berta společně se svou posádkou musí na lodi kvalitně uspořádat, aby loď nebyla na jednu stranu přetížena a rovněž, aby zbylo místo pro posádku.
   Každá posádka má tento společný úkol. Všichni členové posádky si musí stoupnout co nejtěsněji k sobě nebo na sebe tak, aby zabírali co nejmenší půdorys. V tomto chumlu musí vydržet nejméně jednu minutu. Měříme obvod oddílu ve výšce 50 - 60 cm nad zemí.