3. etapa U břehů Španělska


   Dnešního dne se konečně Berta a další členové posádky slavnostně vydávají na svou dlouhou plavbu. Je známo, že život plavčíka není vůbec jednoduchý. Každý den se plavčík setkává s různými nástrahami a těžkými úkoly.


   Berta  již pluje se svou lodí několik dnů. Někdy je den bez jediného mráčku, jindy pluje po rozbouřeném moři, kdy loď se kymácí ze strany na stranu, silný vítr duje a Berta se mnohdy bojí o svůj holý život. Po několika dnech plavby se před zraky Berty a všech ostatních námořníků ukazují břehy neznámé země. Po bližším zkoumání map a pozorování dalekohledem Berta zjišťuje, že se loď nachází u břehů Španělska.


    Úkolem této etapy je zjistit, jak těžký život má plavčík.


Úkol Život plavčíka

Motivace:  Služba na lodi není jednoduchá a každý z posádky musí zastat spoustu práced. Paluba lodi bývá mnohdy dosti kluzká. Moře burácí a vlny se dosti často přelévají přes palubu. Je nutné dbát i o svou bezpečnost, aby nedošlo k nechtěnému pádu či utontí plavčíka. V tomto úkolu si vyzkoušíme, jak taková služba plavčíka vypadala. Budeme plnit 4 následující úkoly, které jsou na čas. Kdo přesně nesplní úkol, získává trestné body v podobě připočítaných minut navíc.

Úkoly  pro jednotlivá stanoviště:

  • složit velkou plachtu (v našem případě záclonu) předepsaným způsobem

  •  přeběhnout ráhno bez pádu (obrácená lavička na zemi, trestné minuty za šlápnutí na zem)

  • ulovit 3 ryby na čas (udice s háčkem a na zemi plastové ryby s magnetkem)

  • vytažení plachty na čas (10 dřepů na čas- zaznamenává se pořadí od nejrychlejšího "dřepaře"