9. etapa Cejlon

 

    Cesta na lodi trvá již dlouho a každý námořník rád využije možnosti vystoupit na pevnou zem a trochu protáhnout své údy. Také lodní kuchyně neposkytuje zrovna lahůdky, stále jen lodní suchary a sušené maso. Proto námořníci vyrazí do okolí tábora a sami si připraví chutnou krmi.

    Jak se prodírají křovisky ostrova, objeví se před nimi skupina domorodců. Domorodci jsou zvláštně pomalováni. Nejeví však známky boje. Jsou velmi přívětiví. Jen však mluví, námořníkům nesrozumitelnou řečí.

    Jaké štěstí, že se na ostrov vylodila i kráva Berta, která je známá svým lingvistickým nadáním. Promouvá tedy s domorodci a ti ukazují námořníkům, kudy se vydat, aby sehnali co nejlepší krmi pro své kamarády.

    Jak se námořníci procházejí společně s domorodci ostrovem, zaujmou je malby a ornamenty na skalách a útesech na břehu zátoky. Domorodci však namořníky zklamali. Už ani oni sami si nepamatují, co kresby znamenají a navíc při silných zemětřeseních, která tuto oblast často postihují, se bloky útesů rozpadly a jsou buď ztraceny v moři, nebo roztroušeny na břehu. Námořníci se tedy rozhodnou, že zkusí kresby vypátrat a jejich obsah rozluštit.

 

Úkol 1. Rozluštění tajemných maleb

Nejprve si nakreslíme pomocí jednoduchých symbolů příběh – jakýsi komix, složený z 15 obrázků. Např: Muž šel, svítilo slunce, muž nastoupil na loď, muž lovil ryby, muže přepadla mořská obluda apod.

Pravidla: Družstva mají za úkol obrázky poskládat a v časově omezeném prostoru přijít na to, jak jdou obrázky po sobě a o čem je příběh. Družstva neznají původní příběh a ani pořadí nalezených obrázků v příběhu. Vyhrává to družstvo, které se nejvíce přiblíží skutečnému příběhu. Poté všem přečteme původní příběh a ukážeme originály poskládaných obrázků.

 

Bodujeme několik věcí:

  • počet nalezených a správně zakreslených obrázků

  • přiblížení se původnímu příběhu

úkol 2.  Stezka po Cejlonu

Motivace: Námořníci se spokojeni vrací na loď. Nesou si s sebou spoustu potravy, ale hlavně mají rozluštěné malby na stěnách hor. Předstupují před Admirála, který k nim hovoří: ¨

„Námořníci. Cesta Berty a celé naší flotily se pomalu blíží k cíli. Již brzy bychom měli dorazit na Sumatru. Čeká nás průzkum vnitrozemí a možná i území, kam ještě nevkročila noha Evropana. Cesta může být nebezpečná, a proto se Admirál rozhodne prověřit schopnosti jednotlivých lodníků.“

Provedení:

Úkolem je vyhrát hru Člověče nezlob se. Pravidla hry jsou stejná jako u stejnojmené hry. Pouze s jednou výjimkou. Hru naruší zásah vedoucího, který může vyhlásit povel tsunami nebo vichřice, kdy vezme hrací desku, kterou zatřese tak dokonale, že žádná figurka nezůstane na hrací ploše a hra začíná od samého začátku.  Hraje vždy 1  zástupce z každého družstva. Ten, kdo vyhrál připisuje boddy za vítězství, odtatní dle pořadí, ve kterém umístili své figurky do domečku.