Vítejte

na stránkách zájmového kroužku Tvořivá Berta.  Kroužek pracuje na naší základní škole od školního roku 2014/2015 a je určen žákům 1. stupně ZŠ.

      Každý týden se pravidelně scházíme v klubovně školy a na našich schůzkách se věnujeme rozmanitým činnostem. Hrajeme hry, vyrábíme, smějeme se, zpíváme a celý školní rok se s krávou Bertou vydáváme za různými dobrodružstvími v celoroční etapové hře.

      Z našich schůzek si pořizujeme fotografie, které můžete shlédnout v naší fotogalerii.


     Tyto stránky slouží jako informativní tabule pro všechny členy kroužku a jejich rodiče, ale rovněž si kladou za cíl posloužit jako inspirace pro ty, kteří si neví rady, jak využívat svůj volný čas.